Naujienos

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro

direktorės 2019 m. rugpjūčio 21 d.

įsakymu Nr. V – 32

 

NUOTRAUKŲ KONKURSO „MANO AKTYVI IR SVEIKA VASARA“ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS KONKURSO NUOSTATOS

 

 1. Nuotraukų konkurso „Mano aktyvi ir sveika vasara“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo taisykles, laimėtojų vertinimo kriterijus ir apdovanojimų tvarką.
 2. Nuotraukų konkurse „Mano aktyvi ir sveika vasara“ (toliau – Konkursas) gali dalyvauti visi Vilkaviškio rajono gyventojai. Konkurso tikslas – skatinti Vilkaviškio rajono gyventojų fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, kūrybiškumą.
 3. Konkurso laikas – nuo 2019 m. rugpjūčio 21 d. iki 2019 m. rugsėjo 6 d.

 

II SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1. Konkurso organizatorius – Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras). Konkurse gali dalyvauti visi Vilkaviškio rajono gyventojai be išankstinės registracijos ir be apribojimų.
 2. Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Mano aktyvi ir sveika vasara“, t. y. nuotraukose turi būti užfiksuotas asmuo ir/ar asmenys sportuojantys, judantys, užsiimantys mankšta ar kitaip išradingai stiprinantys savo sveikatą vasarą.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI NUOTRAUKOMS

 

 1. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų bylos (failai), fotografuotos 2019 m. vasarą.
 2. Konkursui siunčiamos nuotraukų skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti šiuos reikalavimus:
 • JPG formatas, ne mažiau kaip 300 KB. Dydis pikseliais ne mažesnis nei 3000 x 2000. Pageidautina, kad pagal dydį ir kitus parametrus tai būtų spaudai tinkamas failas.
 • Failo pavadinimas turi būti toks: nuotraukos pavadinimas_autoriaus pavardė.
 • Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos. Nuotraukos turi būti sukurtos nenaudojant kompiuterinių filtrų, montažų ir kitų panašių priemonių.
 • Skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios šių reikalavimų, vertinamos nebus.
 1. Nuotraukas siųsti elektroniniu paštu info@vilkaviskiovsb.lt ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 6 d.
 2. Kartu su nuotraukomis nurodomas: 1) nuotraukos autoriaus vardas, pavardė, amžius ir kontaktiniai duomenys (telefonas, el. paštas); 2) kita informacija (nuotraukos laikas, vieta, kas joje vaizduojama, kita informacija autoriaus nuožiūra).
 3. Nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių pažeidimus. Pateikdamas nuotrauką konkursui, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, kad turi joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti konkurse.
 4. Autorius konkursui gali pateikti iki 5 nuotraukų.
 5. Nuotraukos, atitinkančios Konkurso nuostatus bus dedamos į Biuro socialinę paskyrą: https://www.facebook.com/Vilkaviskio-Visuomenes-Sveikatos-Biuras.
 6. Biuras pasilieka teisę keisti konkurso taisykles.

 

IV SKYRIUS

KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS

 

 1. Nuotraukų skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios 6, 7 punktuose nurodytų reikalavimų, vertinamos nebus.
 2. Nuotraukos, pateiktos vėliau, nei numatyta šių Nuostatų 8 punkte, vertinamos nebus.
 3. Konkursui pateiktas nuotraukas vertins ir nugalėtoją išrinks Biuro socialinės paskyros lankytojai.
 4. Nuotraukos vertinamos nenurodant jų autorių.
 5. Pagrindiniai nuotraukų vertinimo kriterijai:
 • išradingumas, meniškumas ir originalumas;
 • konkurso temos atitikimas;
 • techninė nuotraukų kokybė;
 1. Rugsėjo mėnesį nuotraukos, atitinkančios konkurso nuostatus, bus dedamos į Biuro socialinę paskyrą. Nuotrauka surinkusi daugiausiai „Patinka“ bus paskelbta laimėtoja ir jos autorius apdovanotas Biuro įsteigtu prizu.
 2. Biuras pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus už tam tikrus kriterijus.

 

V SKYRIUS

KONKURSO LAUREATŲ APDOVANOJIMAI

 

 1. Konkurso nugalėtojas bus paskelbtas 2019 m. rugsėjo mėnesį Biuro tinklalapyje ir Biuro socialinėje Facebook paskyroje bei su nugalėtoju bus susisiekta asmeniškai.
 2. Konkursą laimėjęs autorius bus pakviesti atvykti į Biurą atsiimti apdovanojimų.
 3. Pasibaigus konkursui, Biuras pasilieka teisę naudoti (leidžiant leidinius, plakatus, skelbti interneto tinklalapyje ir kt.) nuotraukas, kurios buvo pateiktos konkursui, nurodant autorystę. Autorius, pateikdamas nuotrauką konkursui sutinka, kad Biuras gali naudoti nuotrauką savo tikslais. Už nuotraukų panaudojimą autoriams honoraras nemokamas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Nuotraukų atsiuntimas konkursui „Mano aktyvi ir sveika vasara“ laikomas autoriaus ir Biuro susitarimu dėl šiuose nuostatuose išdėstytų reikalavimų laikymosi.

 

___________________