Naujienos

 

 

ATVIRUKO – LAIŠKO  „MANO PATARIMAI DRAUGUI – KODĖL VERTA GYVENTI“ AKCIJOS NUOSTATAI

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Atviruko – laiško „Mano patarimai draugui – kodėl verta gyventi“ (toliau – Akcija) nuostatai reglamentuoja akcijos tikslą, organizatorius, tikslinę grupę, dalyvavimo sąlygas, vertinimą, apdovanojimą, baigiamąsias nuostatas.
 2. Akcija skirta Pasaulinei savižudybių prevencijos dienai paminėti.
 3. Su akcijos nuostatais organizatoriai supažindina Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigas ir skelbia juos interneto svetainėje.

II SKYRIUS  

TIKSLAS

 1. Akcijos tikslas – stiprinti psichinę vaikų ir jaunimo sveikatą. Kviesti kurti atvirukus – laiškus draugui, ir priminti, kodėl verta gyventi.

III SKYRIUS

ORGANIZATORIAI

 1. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

IV SKYRIUS

TIKSLINĖ GRUPĖ

 1. Akcijoje gali dalyvauti Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 5 – 12 klasių mokiniai.

V SKYRIUS

DALYVAVIMO SĄLYGOS

 1. Atvirukai – laiškai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, kreidelėmis, pieštukais ir kt., išskyrus kompiuterinę grafiką.
 2. Antroje atviruko – laiško pusėje spausdintomis raidėmis nurodoma: mokinio vardas, pavardė, klasė, mokykla.
 3. Atvirukus – laiškus pristatyti iki 2019 m. rugsėjo 27 d. adresu: S. Nėries g. 40, Vilkaviškis, 20 kab.

VI SKYRIUS

VERTINIMAS

 1. Atvirukus – laiškus vertina Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sudaryta komisija.
 2. Darbai bus nevertinami, jei neatitiks nuostatų reikalavimų arba bus pateikti po termino pabaigos.

VII SKYRIUS

APDOVANOJIMAI

 1. Darbai bus skirstomi pagal amžiaus grupes: 5-6 klasės, 7-9 klasės ir 10-12 klasės. Trys originaliausi ir kūrybiškiausi darbai bus apdovanoti Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigtais prizais spalio 10 d. per vykstančią konferenciją.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Darbai akcijos dalyviams negrąžinami.
 2. Akcijos dalyvių patirtų išlaidų organizatoriai neapmoka.
 3. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis: S. Nėries g. 40, 70170 Vilkaviškis, 20 kab., Tel. 8 (342) 31 058, el. paštas: dbalciuniene.vsb@gmail.com