Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams

Sprendžiant aktualias psichikos sveikatos problemas Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja veiklas, skirtas įmonių darbuotojų psichikos sveikatos įgūdžiams stiprinti, gerinti psichologinį klimatą šiose įstaigose. Veikla įgyvendinama vadovaujantis  2019 m. gegužės 17 d.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-590 ,,Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiais metais šioje programoje…

Šiaurietiškuoju žingsneliu

Šiaurietiškojo pasivaikščiojimo akimirkos. Mes vieni kitiems esame labai reikalingi. Tai supratome po ilgo išsiskyrimo. Vakar aplankėme naujai įrengtas Pilviškių poilsio zonas, taip pat pasivaikščiojimai jau prasidėjo Vilkaviškyje ir Kataučiznoje. Daug laimės, kad vėl esame ir galime būti kartu!