Dėl Covid-19

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras primena, kad pagal dabartinius reikalavimus, kai kurių profesijų asmenims, atvykusiems iš užsienio valstybių, izoliacijos metu yra leidžiama darbo metu nuvykti į darbo ar verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą. Jie privalo dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kuri priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.

Atkreipiame dėmesį, kad šia galimybe asmenys gali pasinaudoti tik tuomet, kai jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu, t. y. žmogus grįžta iš užsienio, kur buvo išvykęs darbo reikalais, arba atvyksta į Lietuvą dirbti.

Asmenys, atvykę iš šalių, iš kurių grįžus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės šia galimybe pasinaudoti negali. Šios šalys nurodytos kas savaitę atnaujinamame COVID-19 paveiktų šalių sąraše, kurį galima rasti NVSC interneto svetainėje adresu nvsc.lrv.lt/atvykusiems.
Profesijos, kurių atstovai gali izoliacijos metu vykti į darbo ar verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą:   
•    paramedikai;
•   asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, įskaitant vaikų, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros darbuotojus;
•    su sveikata susijusių pramonės šakų mokslininkai;
•    farmacijos ir medicinos priemonių pramonės darbuotojai;
•  prekių tiekėjai, visų pirma vaistų, medicinos reikmenų, medicinos priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių, įskaitant jų įrengimą ir priežiūrą, tiekimo grandinės darbuotojai;
•    informacinių ir ryšių technologijų specialistai;
•    informacinių ir ryšių sistemų technikai ir kiti įrangos būtinosios priežiūros technikai;
•  inžinerijos specialistai, pavyzdžiui, energetikos technikai, inžinieriai ir elektros inžinerijos technikai;
•    ypatingos svarbos ar būtinosios infrastruktūros objektuose dirbantys asmenys;
•    mokslo ir inžinerijos specialistai (įskaitant vandens įrenginių technikus);
•    apsaugos tarnybų darbuotojai;
•    ugniagesiai, policijos pareigūnai, kalėjimų prižiūrėtojai, apsaugos pareigūnai, civilinės saugos darbuotojai;
•  maisto gamybos ir perdirbimo bei susijusių sričių specialistai ir techninės priežiūros darbuotojai;
•    maisto ir susijusių produktų mašinų operatoriai (įskaitant maisto gamybos operatorius);
•    žvejai;
•    ypatingos svarbos funkcijas atliekantys viešųjų institucijų, įskaitant tarptautines organizacijas, darbuotojai.
•    asmenys, keliaujantys dėl verslo priežasčių;
•    savo tarnybines pareigas vykdantys žurnalistai;
•    komandiruoti darbuotojai ir sezoniniai darbuotojai.

Pabrėžiame, kad izoliacija šiems asmenims yra privaloma. Atlikę darbo reikalus jie ir toliau turi laikytis izoliacijos taisyklių – likti namuose, nepriiminėti svečių, nesilankyti parduotuvėse, kitose viešose vietose ir kt.

Visgi jeigu žmogus šia galimybe nesinaudoja ir pasirenka izoliuotis nevykdamas į darbą, tokiu atveju jam priklauso nedarbingumo pažymėjimas, kuriam gauti reikalinga NVSC išduodama pažyma apie privalomą izoliaciją. Primename, kad dėl šios pažymos nereikia papildomai kreiptis į NVSC, tačiau apie tai, kad bus reikalingas nedarbingumo pažymėjimas, būtina pažymėti pildant keleivio anketą.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija