Grožio paslaugoms teikti naudojamų instrumentų tinkama priežiūra

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ nustato pagrindinius grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimus, kuriais vadovaudamiesi grožio paslaugų teikėjai privalo teikti tik saugias paslaugas. Svarbiausia – saugumas Teikiant grožio paslaugas būtina laikytis higienos ir darbo saugos reikalavimų, ypač teikiant A kategorijos paslaugas, kai pažeidžiama paslaugos…