Europos judumo savaitė rugsėjo 16-22 d.

Europos judumo savaitė rugsėjo 16-22 d. 2020 m. tema –„Judumas – be jokios taršos“ atspindi ambicingą tikslą, kad iki 2050 m. žemynas neišskirtų anglies dioksido. Šia tema taip pat siekiama pabrėžti neteršiančio transporto prieinamumą ir skatinti kurti visus įtraukiančią sistemą.

Vilkaviškio rajono savivaldybėje bus vykdomas vaikų gyvensenos tyrimas

Vilkaviškio rajono savivaldybėje bus vykdomas vaikų gyvensenos tyrimas   Kas 4 metus Lietuvoje yra vykdomas vaikų gyvensenos tyrimas. Šiam tyrimui metodiškai vadovauja Higienos institutas, o tyrimus savivaldybėse organizuoja ir vykdo savivaldybės teritoriją aptarnaujantis visuomenės sveikatos biuras. Visose Lietuvos savivaldybėse gyvensenos tyrimas bus atliekamas vadovaujantis Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų, patvirtintų  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos…

Privalomojo sveikatos draudimo svarba bei garantijos

Vilniaus gatvėmis kursuoja autobusas su informacija apie privalomąjį sveikatos draudimą (PSD) – Vilniaus teritorinė ligonių kasa (TLK) sostinės gyventojams ir svečiams primena apie jo garantijas ir naudą.  Vilniaus TLK kiekvienais metais skatina gyventojus atkreipti dėmesį į svarbius su PSD susijusius aspektus, pasitelkdama viešąjį transportą. Šiemet, kai sveikatos tema aktuali kaip niekada, gyventojams primenama, kad apdraustiesiems…

Teisės aktai, aktualūs ruošiantis 2020–2021 mokslo metams

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo: https://www.smm.lt/uploads/documents/D%C4%96L%20IKIMOKYKLINIO%20IR%20PRIE%C5%A0MOKYKLINIO%20UGDYMO%20ORGANIZAVIMO%20B%C5%AATIN%C5%B2%20S%C4%84LYG%C5%B2%20PAKEITIMO%20(V-1840).pdf Dėl pradinio ugdymo: https://www.smm.lt/uploads/documents/D%C4%96L%20PRADINIO%20UGDYMO%20ORGANIZAVIMO%20B%C5%AATIN%C5%B2%20S%C4%84LYG%C5%B2%20(V-1839).pdf Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo: https://www.smm.lt/uploads/documents/D%C4%96L%20PAGRINDINIO%20IR%20VIDURINIO%20UGDYMO%20ORGANIZAVIMO%20B%C5%AATIN%C5%B2%20S%C4%84LYG%C5%B2%20(V-1838).pdf Dėl neformaliojo vaikų švietimo: https://www.smm.lt/uploads/documents/D%C4%96L%20NEFORMALIOJO%20VAIK%C5%B2%20%C5%A0VIETIMO%20ORGANIZAVIMO%20B%C5%AATIN%C5%B2%20S%C4%84LYG%C5%B2%20PAKEITIMO%20(V-1841).pdf Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo: https://www.smm.lt/uploads/documents/D%C4%96L%20AUK%C5%A0TOJO%20MOKSLO%20STUDIJ%C5%B2%2C%20PROFESINIO%20MOKYMO%20IR%20NEFORMALIOJO%20SUAUGUSI%C5%B2J%C5%B2%20%C5%A0VIETIMO%20VYKDYMO%20B%C5%AATIN%C5%B2%20S%C4%84LYG%C5%B2%20(V-1837).pdf