Saugi vasara

Saulėtą dieną, visuomenės sveikatos specialistės lankėsi Vilkaviškio r. Karklinių vaikų dienos centre “Aukštyn kojom”. Atėjo vasaros laikas, tad specialistės kalbėjo su vaikas apie saugią vasarą, kaip suteikti pirmąją pagalbą ir ko negalima daryti. Ačiū, vaikučiai, už gerai praleistą laiką.

Visuomenės sveikatos biurų pagalba ir toliau reikalinga valdant ekstremaliąją situaciją

Lietuvoje atšaukus kovo 16-ąją įvestą karantiną ir palikus galioti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, ir toliau imamasi priemonių galimoms koronaviruso (COVID-19) plitimo rizikoms suvaldyti. Tam ir toliau bus pasitelkiami Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai, iki šiol žiniomis, kompetencija prisidėję prie pirmosios infekcijos bangos suvaldymo.  Numatyta, kad savivaldybių administracijos ir toliau turi užtikrinti, kad joms pavaldūs…

Nustatyti reikalavimai stovyklų organizatoriams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms

Lietuvoje pasibaigus karantinui, bet esant ekstremaliai situacijai, nuo birželio 17 d. įsigaliojo nauji reikalavimai dėl neformaliojo vaikų švietimo programų, įskaitant vaikų vasaros stovyklas, taip pat ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimo. Lieka galioti reikalavimas, kad neformaliojo vaikų švietimo veiklos turi būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo. Vaikai nuolatos turėtų dalyvautų tos pačios grupės veiklose,…