PUBLIC HEALTH PROFESSIONALS
Public health care specialist performing public health monitoring

Aušra Šukaitienė

Tel.(8 342) 31 058

El. paštas: vilkaviskis.vsb@gmail.com

Public health care specialist providing public health care at school (coordinator)

Danguolė Balčiūnienė

Tel. (8 342) 31 058

El. paštas: dbalciuniene.vsb@gmail.com

Public health care specialist performing public health monitoring

Aušra Kasulaitienė

Tel. (8 342) 31 058

El. mail akasulaitiene.vsb@gmail.com

Public health care specialist in public health promotion

Edita Jankienė

Tel. (8 342) 31 058

El. paštas: ejankiene.vsb@gmail.com

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO, VYKDANČIO SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE (KOORDINATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO, VYKDANČIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMĄ PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO, VYKDANČIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMĄ PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO, VYKDANČIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENĄ PAREIGINIAI NUOSTATAI