2023 m.
 
2022 m.
 
 
2021 m.
 
 
2020 m.
 
 
2019 m.
 
 

2018 m.

Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas 2018 m.

Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė 2018 m.

2017 m.

Mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusiomis galios

Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestine 2017 m. (patikslinta)

Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimu planas 2017 m. (patikslintas)

Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė 2017 m.

Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas 2017 m.

Informacija apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją 2017 m.

2016 m.

Planuojamųjų vykdyti viešųjų pirkimų planas 2016 m.

Planuojamųjų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė 2016 m.

Informacija apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją 2016 m.

2015 m.

Planuojamųjų vykdyti viešųjų pirkimų planas 2015 m.

Planuojamųjų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė 2015 m.

Informacija apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją 2015 m.

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių papildymas 2016 m.

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės