silhouette-photo-of-people-in-front-of-stage-952422.jpg

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nuo 2020 m. spalio 1 d. bus draudžiama diazoto monoksido (N2O), dar žinomo kaip „linksminančiosios dujos“ arba „juoko dujos“, mažmeninė prekyba. Tikimąsi, jog tai padės užkirsti kelią su šių dujų vartojimu siejamiems sveikatos sutrikimams bei užsienyje gana dažnai pasitaikantiems mirties atvejams. 

Diazoto monoksidas – dujos, kurios vis dažniau naudojamos per vakarėlius ir festivalius kaip svaiginimosi priemonė. Dujos sukelia trumpalaikį atsipalaidavimo, euforijos bei mieguistumo pojūtį. Medicinoje ši medžiaga naudojama anestezijai bei skausmo malšinimui.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) praneša, jog pasaulyje sparčiai daugėja mirčių dėl apsinuodijimo šiomis dujomis, o „linksminančiųjų dujų“ vartojimas gali pažeisti smegenis ar net sukelti paralyžių. Turimais duomenimis,  Jungtinėje Karalystėje su diazoto monoksido vartojimu siejama jau 17 mirties atvejų, Danijoje – 3,  Jungtinėse Amerikos Valstijose – 25.  Prancūzijos gydymo įstaigos jau registruoja net 25 ūmius sveikatos sutrikdymus dėl „linksminančių dujų“ vartojimo.

Olandijoje 17 metų jaunuolis paviešino savo „linksmybių“ istoriją apie diazoto monoksido vartojimą ir jo pasekmes – pažeistas nugaros smegenis ir dalinį paralyžių.

Lietuvoje diazoto monoksidas yra įtrauktas į  narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, todėl juridiniai asmenys, norintys vykdyti veiklą su diazoto monoksidu, turi įsigyti NTAKD išduodamą leidimą bei atitikti tam tikrus reikalavimus.

Numatyti ribojimai netaikomi sveikatos priežiūros, farmacijos ar veterinarinės farmacijos veiklą vykdantiems juridiniams asmenims.

Notifikuotu teisės aktu Lietuvoje diazoto monoksidas įtraukiamas į IV narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, todėl juridiniai asmenys, norintys vykdyti veiklą su diazoto monoksidu, turi įsigyti Departamento išduodamą leidimą bei atitikti kitus reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. 1052:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c61dfb31d85a11e8820ea019e5d9ad04?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=0feeadb3-9131-42e9-b1c7-8a0b4746cae7

Su sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-1667 galite susipažinti čia.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija