Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siekia užtikrinti veiklos skaidrumą, mažinti korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos pasireiškimo lygį, identifikuojant ir prevenciškai valdant darbuotojų korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos riziką.

Jeigu turite informacijos, susijusios su Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų korupcine ir kita nesąžininga veikla, praneškite mums tel. 8 342 48 647 arba el. paštu info@vilkaviskiovsb.lt

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019-2020 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2021 M.