Veiklos sričių kodai Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
1 2 3 4
007 Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas HB, H1 Prieš pradedant dirbti
008 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusiųjų asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas HB, H2 Prieš pradedant dirbti
009 Grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai HB, H3 Prieš pradedant dirbti
013 Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai HB, H6 Prieš pradedant dirbti
017 Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus HB, H1 Prieš pradedant dirbti
020 Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, tiesiogiai tvarkantys maistą, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais) H10 Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai
021 Valymo paslaugas švietimo tiekėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksplotuojantiems asmenims, teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra HB, H11 Prieš pradedant dirbti