PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-225

MOKAMŲ PRIVALOMOJO VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGŲ KAINOS

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE

Eil. Nr.                    Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
1. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui)
1.1. Mokymo programa, kurios kodas PT 8
1.2. Mokymo programa, kurios kodas PP 10
1.3. Mokymo programa, kurios kodas PG 18
2. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)
2.1. Mokymo programa, kurios kodas HB, HBB 5
2.2. Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14 9
2.3. Mokymo programa, kurios kodas H10 9
3. Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui) 20
4. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą 5
5. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3

 

 

Pastaba. Mokymo programų kodai nustatyti Privalomųjų  pirmosios  pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio  ir  narkotikų  žalos  žmogaus  sveikatai  mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir   mokymo periodiškumo patvirtinimo“, 1 priede.

______________________________

Privalomieji sveikatos mokymo kursai vyksta iš anksto užsiregistravus ir suderinus mokymų laiką.

Registruotis vyksta: telefonu (8 342) 31058 arba el. p.: info@vilkaviskiovsb.lt 

 

Už privalomuosius sveikatos mokymo kursus galima apmokėti:

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui

Įmonės kodas: 303341013

Mokėjimo paskirtis: Atsiskaitymas už privalomą sveikatos mokymą

AB Luminor Bank AS LT524010051003367106

Banko kodas 40100