Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – tai biudžetinė įstaiga, įsteigta savivaldybėms teisės aktų nustatytoms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

Biuro veikla

1. Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje;

2. Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena;

3. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje;

4. Pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje;

5. Visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas;

6. Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas;

7. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;

8. Savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

Visuomenės sveikatos stebėsena — tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Visuomenės sveikatos stiprinimas — sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra — vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.