Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pradeda įgyvendinti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, valstybės biudžeto lėšų, Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšų.

Projekto tikslas – didinti Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. Projekto metu numatoma įgyvendinti sveikatos ugdymo priemones, kurios padėtų gyventojams ugdyti sveikos gyvensenos įpročius ir labiau rūpintis savo sveikata.

Projekto metu bus organizuojami:

1) Du informaciniai-šviečiamieji renginiai sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis. Numatoma į renginius kviesti įvairių sričių sveikatingumo specialistus, kurie pristatytų aktualiausią informaciją sveikatinimo temomis (sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo specialistus, sveikatos priežiūros paslaugų specialistus, ligų prevencijos specialistus, psichinės sveikatos stiprinimo specialistus ir kt.). Siekiant sudaryti sąlygas praktiniam žinių įsisavinimui, numatoma daug dėmesio skirti darbui grupėse, kur renginių dalyviai praktiškai galės išbandyti įvairias mankštas, psichinę sveikatą stiprinančias technikas, aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdus.

2) Numatyti šeši sveikatos žinių stiprinimo seminarai vyresnio amžiaus asmenims įvairiomis sveikatingumo temomis: nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo profilaktikos iki psichikos sveikatos gerinimo.

3) Suplanuotos išvykstamosios konsultacijos ir seminarai į Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnijas. Informacija apie sveikatos priežiūros gerinimo galimybes, sveiką gyvenseną ir ligų prevenciją bus teikiama Bartninkų, Gižų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Pilviškių, Šeimenos, Virbalio, Vištyčio ir Vilkaviškio seniūnijose.

4) Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami 25 mobilios klasės vizitai, skirti jaunimui ir vaikams. Susitikimų metu, įsigytų interaktyvių priemonių pagalba, bus organizuojami įtraukiantys užsiėmimai, siekiant sudominti jaunimą ir vaikus sveika gyvensena. Vizitų metu su vaikais ir paaugliais numatoma organizuoti konkursus – mini viktorinas sveikos gyvensenos ugdymo temomis.

Projekte taip pat numatyta investuoti į Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimą, įsigyjant interaktyvias technologijas mobiliajai klasei, nešiojamus kompiuterius ir transporto priemonę, taip išplečiant sveikos gyvensenos ugdymo ir sveikatos stiprinimo galimybes bendruomenėse ir sudarant palankias sąlygas teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir patrauklumo didinimui.

Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-41-0002 finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal veiksmų programos priemonę „08.4.2-ESFA-R-630 Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija