Nr. Data Pavadinimas Paskelbta
I-1939 1991-10-30 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS KONCEPCIJOS IR JOS ĮGYVENDINIMO Valstybės žinios, 1991, Nr. 33-893
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ĮSTATYMAI
Nr. Data Pavadinimas Paskelbta
IX-2499 2004-10-26 LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIUKŠMO VALDYMO ĮSTATYMAS Valstybės žinios, 2004, Nr. 164-5971
IX-1023 2002-07-03 LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS (MONITORINGO) ĮSTATYMAS Valstybės žinios, 2002, Nr. 72-3022
IX-886 2002-05-16 LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS Valstybės žinios, 2002, Nr. 56-2225
VIII-1608 2000-04-04 LIETUVOS RESPUBLIKOS MAISTO ĮSTATYMAS Valstybės žinios, 2000, Nr. 32-893
VIII-946 1998-12-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS Valstybės žinios, 1998, Nr. 112-3099
VIII-602 1998-01-08 LIETUVOS RESPUBLIKOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS Valstybės žinios, 1998, Nr. 8-161
I-1611 1996-11-12 LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAUJO DONORYSTĖS ĮSTATYMAS Valstybės žinios, 1996, Nr. 115-2666
I-1553 1996-09-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMAS Valstybės žinios, 1996, Nr. 104-2363
I-1143 1995-12-20 LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMAS Valstybės žinios, 1996, Nr. 11-281
I-857 1995-04-18 LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMAS Valstybės žinios, 1995, Nr. 44-1073
I-552 1994-07-19 LIETUVOS RESPUBLIKOS  SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMAS Valstybės žinios, 1994, Nr. 63-1231
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAI
Nr. Data Pavadinimas Paskelbta
X-1070 2007-04-03 PSICHIKOS SVEIKATOS STRATEGIJA Valstybės žinios, 2007, Nr. 42-1572
VIII-833 1998-07-02 LIETUVOS SVEIKATOS PROGRAMA Valstybės žinios, 1998, Nr. 64-1842
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
Nr. Data Pavadinimas Paskelbta
668 2009-06-25 MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS 2009–2011 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2009, Nr. 80-3344
111 2009-02-18 LIETUVOS NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 2006–2013 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2009–2013 METŲ PLANAS Valstybės žinios, 2009, Nr. 22-854
392 2008-04-24 NACIONALINĖ SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS IR PAGALBOS VAIKAMS 2008–2010 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2008 Nr. 51-1892
836 2008-08-27 VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO 2008–2012 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2008, Nr. 104-3979
691 2008-07-09 VALSTYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2008–2009 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2008, Nr. 83-3295
645 2008-06-18 VALSTYBINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2008–2010 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2008, Nr. 76-3014
589 2008-06-11 PASAULIO SVEIKATOS ORGANIZACIJOS TARPTAUTINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ (2005 m.) ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE 2008-2012 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2008, Nr. 72-2766
V-513 2008-05-29 VALSTYBINĖ ŠEIMOS SVEIKATOS 2008–2010 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 1991, Nr. 33-893
448 2008-05-07 VALSTYBINĖ TRAUMATIZMO PROFILAKTIKOS 2008–2010 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2008, Nr. 58-2174
392 2008-04-24 NACIONALINĖ SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS IR PAGALBOS VAIKAMS 2008–2010 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2008, Nr. 51-1892
67 2008-01-23 DĖL VALSTYBINĖS PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI PROGRAMA Valstybės žinios, 2008, Nr. 16-554
1228 2007-11-13 VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLĖTROS SAVIVALDYBĖSE 2007–2010 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2007, Nr. 122-5007
1117 2007-10-17 VALSTYBĖS TABAKO KONTROLĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2007–2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS Valstybės žinios, 2007, Nr. 111-4544
1071 2007-10-02 VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES, PSICHOTROPINES, KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, NUSTATYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS Valstybės žinios, 2007, Nr. 107-4379
564 2007-06-06 VALSTYBINĖ TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ 2007–2013 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2007, Nr. 67-2614
509 2007-05-23 VALSTYBINĖS TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS 2007-2010 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2007, Nr. 62-2370
1253 2005-11-24 VALSTYBINĖS LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS 2006–2009 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2005, Nr. 138-4973
1593 2003-12-10 VALSTYBINĖ VĖŽIO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS 2003–2010 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2003, Nr. 117-348
1325 2003-10-23 VALSTYBINĖ MAISTO IR MITYBOS STRATEGIJA Valstybės žinios, 2003, Nr. 86-3015
66 2003-01-21 NACIONALINĖ APLINKOS SVEIKATINIMO VEIKSMŲ 2003–2006 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2003, Nr. 8-288
941 2001-07-27 LIETUVOS NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 2006–2013 METŲ STRATEGIJA Valstybės žinios, 2001, Nr. 66-2418
543 1999-05-07 PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS VALSTYBINĖS STRATEGIJOS PRIEMONIŲ PLANAS Valstybės žinios, 1999, Nr. 41-1293
212 1999-02-25 VALSTYBĖS ALKOHOLIO KONTROLĖS PROGRAMA Valstybės žinios, 1999, Nr. 21-603
954 1998-07-30 VALSTYBĖS TABAKO KONTROLĖS PROGRAMA Valstybės žinios, 1998, Nr. 69-2010
525 2009-05-27 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS Valstybės žinios, 2009, Nr. 67-2709
157 2009-03-04 VALSTYBINĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ 2007–2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2009–2013 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS Valstybės žinios, 2009, Nr. 28-1087
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR KITŲ MINISTERIJŲ ĮSAKYMAI
Nr. Data Pavadinimas Paskelbta
V-242 2009-03-31 NACIONALINĖS IMUNOPROFILAKTIKOS 2009-2013 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2009, Nr. 40-1534
V-141 2009-02-26 VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, APSKRIČIŲ ADMINISTRACIJŲ, SAVIVALDYBIŲ IR KITŲ ASMENŲ PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI PLANŲ (PRIEMONIŲ PLANŲ) RENGIMO REKOMENDACIJOS Valstybės žinios, 2009, Nr. 27-1079
V-62 2009-02-06 SAVIVALDYBĖMS SKIRTOS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS Valstybės žinios, 2009, Nr. 18-715
V-106 2009-02-12 PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI VEIKSMŲ PLANAS PAGAL GRIPO PANDEMIJOS ETAPUS Valstybės žinios, 2009, Nr. 20-804
V-816 2008-08-25 PUSRYČIŲ, PIETŲ IR PAVAKARIŲ PATIEKALŲ GAMYBAI REIKALINGŲ PRODUKTŲ RINKINIŲ SĄRAŠAS PAGAL MOKINIŲ AMŽIAUS GRUPES Valstybės žinios, 2008, Nr. 100-3868
V-719 2008-07-31 BŪTINŲJŲ ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ, SKIRTŲ APSISAUGOTI NUO KVĖPAVIMO TAKŲ VIRUSINIŲ INFEKCIJŲ, SĄRAŠAS Valstybės žinios, 2008, Nr. 91-3655
V-513 2008-05-29 VALSTYBINĖ ŠEIMOS SVEIKATOS 2008–2010 METŲ PROGRAMA Valstybės žinios, 2008, Nr. 65-2475
V-196 2008-03-15 SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO PAVYZDINIŲ NUOSTATAI Valstybės žinios, 2008, Nr. 35-1253
V‑160 2008-02-29 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS REFORMOS TĘSTINUMO, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMO PROGRAMA Valstybės žinios, 2008, Nr. 27-1000
V-118 2008-02-14 BENDRŲJŲ SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMAS Valstybės žinios, 2008, Nr. 21-771
V-1066 2007-12-22 LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS Valstybės žinios, 2008, Nr. 1-27
V-684/ ISAK-1637 2007-08-16 MOKYKLŲ PRIPAŽINIMO SVEIKATĄ STIPRINANČIOMIS MOKYKLOMIS TVARKOS APRAŠAS Valstybės žinios, 2007, Nr. 91-3656
V-630 2007-08-01 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO, VYKDANČIO SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE, KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS Valstybės žinios, 2007, Nr. 88-3492
V-204 2007-03-28 DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ INFORMACIJOS PATEIKIMO GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Valstybės žinios, 2007, Nr. 38-1421
ISAK-179 2007-02-07 RENGIMO ŠEIMAI IR LYTIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA Valstybės žinios, 2007, Nr. 19-740
ISAK-494 2006-03-17 ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA Valstybės žinios, 2006, Nr. 33-1197
v-1035/ isak-2680 2005-12-30 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS Valstybės žinios, 2005, Nr. 153-5657
V-713 2005-09-16 VAIKŲ KRŪMINIŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO TVARKOS APRAŠAS BEI VAIKŲ KRŪMINIŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS Valstybės žinios, 2005, Nr. 114-4179
V-111 2005-02-11 SVEIKATOS UGDYMO IR MOKYMO STATISTINĖS ATASKAITOS FORMA Valstybės žinios, 2005, Nr. 24-775
V-3 2005-01-05 INFORMACIJOS APIE SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE TEIKIMO TAISYKLĖS Valstybės žinios, 2005, Nr. 4-95
V-32 2005-01-19 INFORMACIJOS APIE RODIKLIUS IR JŲ ŠALTINIUS TEIKIMO VALSTYBINIAM VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS DUOMENŲ FONDUI TAISYKLĖS Valstybės žinios, 2005, Nr. 11-350
V-951 2004-12-24 STATISTINĖS APSKAITOS FORMA NR. 027-1/A „VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“ Valstybės žinios, 2005, Nr. 3-38
V-837 2004-11-26 VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS Valstybės žinios, 2004, Nr. 174-6465
V-716 2004-10-14 DARBUOTOJŲ, KURIE SKIEPIJAMI DARBDAVIO LĖŠOMIS, PROFESIJŲ IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS Valstybės žinios, 2004, Nr.155-5664
V-28 2004-01-28 PARAIŠKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE FINANSUOTI TEIKIMO TVARKA Valstybės žinios, 2004, Nr. 15-475
ISAK-1462 2004-09-17 TEISĖS PAŽEIDIMŲ, MOKYKLOS NELANKYMO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, ŽIV/AIDS, SMURTO IR NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA Valstybės žinios, 2004, Nr. 145-5281
674 2002-12-24 VISUOMENĖS SVEIKATOS SRIČIŲ STEBĖSENŲ (MONITORINGŲ) IR JŲ VYKDYTOJŲ SĄRAŠAS Valstybės žinios, 2003, Nr. 12-445
113 2000-02-11 DĖL MOKSLEIVIŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ TYRIMO, REGISTRAVIMO IR APSKAITOS NUOSTATŲ Valstybės žinios, 2000, Nr. 15-403
169/299 2000-03-30 VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS APSAUGOS POLITIKOS STRATEGINIŲ GAIRĖS Valstybės žinios, 2000, Nr. 27-738
552 1999-12-16 ASMENS SVEIKATOS PASLAPTIES KRITERIJAI Valstybės žinios, 1999, Nr. 109-3195
510 1999-11-25 REKOMENDUOJAMŲ PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMOS Valstybės žinios, 1999, Nr. 102-2936
515 1999-11-29 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKA Valstybės žinios, 1999, Nr. 103-408
614 1998-10-23 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKA Valstybės žinios, 1998, Nr. 95-2644
V-1227 2008-12-09 DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO GYVENTOJAMS NEMOKAMU SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TELEFONU NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Valstybės žinios, 2009, Nr. 3-71
HIGIENOS NORMOS
Nr. Data Pavadinimas Paskelbta
V-476 2005-06-09 LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 21:2005 „BENDROJO LAVINIMO MOKYKLA. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ Valstybės žinios, 2005, Nr. 76-2770
 
Skubiosios pagalbos telefonai
Įstaigos pavadinimas Tel. Nr. Internetinės svetainės adresas
Bendrasis pagalbos telefonas  112 www.112.lt
Nemokami emocinės paramos telefonai
Jaunimo linija 8 800 28888 www.jaunimolinija.lt/internetas
Vaikų linija  116 111 www.vaikulinija.lt
Linija Doverija (Pagalba teikiama rusų kalba) 8 800 77277
Pagalbos moterims linija 8 800 66366 el.p. pagalba@moteriai.lt
Vilties linija 116 123 www.paklausk.kpsc.lt/contanct.php vilties.linija@gmail.com

This slideshow requires JavaScript.

Įstaigos pavadinimas Tel. Nr. Internetinės svetainės adresas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 8 800 66004 www.sam.lt
Vilkaviškio rajono savivaldybė (8 342) 60062 www.vilkaviskis.lt
Kauno teritorinė ligonių kasa 8 700 88888 www.ktlk.lt/
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (8 5) 2668060 www.ntakd.lt/
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM (8 5) 2615177 www.vaspvt.gov.lt
Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (8 5) 2364800 www.stat.gov.lt
Higienos institutas (8 5) 2624583 www.hi.lt
Valstybinė ligonių kasa prie SAM (8 5) 2364100 www.vlk.lt
 1. Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.akmenesvsb.lt/
 2. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://alytausvsb.lt/
 3. Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.alytausrajonovsb.lt/
 4. Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – https://www.anyksciai.lt/
 5. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.birzuvsb.istaiga.lt/
 6. Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.druskininkuvsb.lt/
 7. Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.evsb.lt/
 8. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.ignalinosvsb.lt/
 9. Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.jonavavsb.lt/
 10. Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.vsbjoniskis.lt/
 11. Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.jurbarkovsb.lt/
 12. Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://kaisiadorysvsb.lt/
 13. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.kaunovsb.lt/
 14. Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://kaunorvsb.lt/
 15. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.kedainiubiuras.lt/
 16. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://vsb.kelme.lt/
 17. Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.sveikatosbiuras.lt/
 18. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.visuomenessveikata.lt/
 19. Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.kretingosvsb.lt/
 20. Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.lazdijuvsbiuras.lt/
 21. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.marijampolesvsb.lt/
 22. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://mazeikiuvsb.lt/
 23. Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.pakruojis.lt/Sveikata914949
 24. Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://paneveziorvsb.lt/
 25. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – pasvaliovsb.lt
 26. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.plungesvsb.lt/
 27. Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.vsbprienai.lt/
 28. Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://radviliskisvsb.lt/
 29. Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.raseiniuvsb.lt/
 30. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://rsveikata.lt/
 31. Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.sakiaivsb.lt/
 32. Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://svsb.lt/
 33. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.sveikatos-biuras.lt/
 34. Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – www.siauliuvsb.lt/
 35. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.silalesvsb.lt/
 36. Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://silutessveikata.lt/
 37. Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.svencioniuvsb.lt/
 38. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.tauragesvsb.lt/
 39. Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.telsiurvsb.lt/
 40. Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.trakuvsb.lt/
 41. Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://ukmergesvsb.lt/
 42. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.utenavsb.lt/
 43. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.varenosvsb.lt/
 44. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.vilkaviskiovsb.lt/
 45. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  – http://www.vvsb.lt/
2021 m. gripo sezono sergamumo duomenys Marijampolės apskrityje
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 22 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 21 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 20 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 19 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 18 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 17 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 16 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 15 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 14 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 13 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 12 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 11 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 10 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 9 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 8 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 7 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 6 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 5 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 4 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 3 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 2 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 1 sav.
2020 m. gripo sezono sergamumo duomenys Marijampolės apskrityje
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 53 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 52 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 51 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 50 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 49 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 48 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 47 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 46 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 45 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 44 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 43 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 42 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 41 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 40 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 39 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 38 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 37 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 36 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 35 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 34 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 33 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 32 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 31 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 30 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 29 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 28 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 27 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 26 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 25 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 24 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 23 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 22 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 21 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 20 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 19 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 18 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 17 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 16 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 15 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 14 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 13 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 12 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 11 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 10 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 9 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 8 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 7 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 6 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 5 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 4 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 3 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 2 sav.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 1 sav.u ir ŪVKTI 1 sav.