Veiklos sričių kodai Veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
1 2 3 4
002 Ikiteisminį tyrimą vykdantys pareigūnai ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar  liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, saugos,  muitinės  postų ir mobiliųjų grupių skyriaus pareigūnai PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
003 Visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
006 Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
007 Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas,  auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
008 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
009 Grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
010 Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
011 Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
013 Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

 

PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
014 Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai PP Prieš pradedant dirbti
PT Dirbant – kas penkeri metai
015 AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai PP Prieš pradedant vairuoti
017 Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus

 

PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
018 Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai

 

 

PP Prieš pradedant dirbti