Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 24 d. Nr. V-464 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo” (Suvestinė redakcija nuo 2017-05-01 ”Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“)   teikia šias privalomojo visuomenės sveikatos mokymo paslaugas:

  • Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas
  • Privalomasis higienos įgūdžių mokymas
  • Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa

Už privalomuosius sveikatos mokymo kursus galima apmokėti:

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui

Įmonės kodas: 303341013

Mokėjimo paskirtis: Atsiskaitymas už privalomą sveikatos mokymą

AB Luminor Bank AS LT524010051003367106

Banko kodas 40100

Daugiau informacijos tel. (8 342) 31058 arba el.p. info@vilkaviskiovsb.lt