Dėl Covid-19

Vyriausybės nutarimu, siekiant suvaldyti klastingo koronaviruso (COVID-19) plitimą,  Sveikatos apsaugos ministerija nustatė tvarką, kaip turėtų vykti aukštojo mokslo studijų ir formaliojo profesinio mokymo privalomoji praktika, praktiniai mokymai, kompetencijų vertinimas, kurių neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu.  

Visi vyresni nei 6 metų asmenys mokymo vietose turėtų dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Išimtis taikoma negalią turintiems žmonėms, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti jų sveikatai. Tokiu atveju, rekomenduojama dėvėti veido skydelį. Tarp mokymo veiklose dalyvaujančių asmenų, jei leidžia vykdoma mokymo veikla, turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.

Mokymo veiklų dalyviai turėtų vengti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina mokymo veiklų vykdymas.

Privaloma laikytis asmeninės higienos – dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, dėvėti kaukę ir ją reguliariai keisti. Patalpos, kuriose vykdomos mokymo veiklos turėtų būti išvėdinamos prieš atvykstant jose dalyvaujantiems žmonėms ir kiekvienos pertraukos metu.

Dažnai liečiami paviršiai – ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai turėtų būti valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

Mokymo veiklose dalyvaujančių žmonių sveikatos būklė turėtų būti nuolat stebima – sudarytos sąlygos darbuotojams matuotis kūno temperatūrą.

Pasireiškus bent vienam iš ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių – karščiavimui, kosuliui, pasunkėjusiam kvėpavimui, tokiu atveju, reikėtų apleisti mokymosi veiklų patalpas, likti namuose ir nedelsiant kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją.

Jeigu mokymo procesą organizuojantis asmuo iš darbuotojo ar mokymo veiklose dalyvaujančio žmogaus gavo informaciją apie jam nustatytą koronavirusą, apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius žmones bei jiems taikant izoliaciją.

Primename, kad į mokymo vykdymo vietą draudžiama atvykti žmonėms, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

OV sprendimą rasite čia.

SAM Spaudos tarnyba