Žmonės dirba efektyviai, kai jaučiasi gerai, yra savimi pasitikintys, motyvuoti, kūrybingi, pajėgia susikaupti ir skirti pakankamai jėgų užduotims darbe atlikti. Visokeriopas psichikos sveikatos stiprinimas yra svarbi šiuolaikinės vadybos dalis įmonėse bei įstaigose.

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure yra organizuojami nemokami darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai. Šiais metais šie mokymai vyko Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus (darbo vieta Maironio g. 6, Vilkaviškis) darbuotojams.

Mokymų tikslas didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse gerinimui. Mokymų metu specialistų komanda įvertino mokymų dalyvių raštingumą psichikos sveikatos srityje, su darbuotojais diskutavo apie psichoemocinę būklę įstaigoje. Taip pat vyko įvairūs praktiniai užsiėmimai, dalyviai susipažino su darbingumo sąvoka, darbingumui įtakos turinčiais veiksniais, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybėmis, stresu, jo atpažinimu, poveikiu sveikatai, profesiniu perdegimu, jo priežastimis ir prevencija, konfliktų prevencija, sveikatai palankių įpročių keitimo galimybėmis ir būdais ir t.t. Įstaigai buvo pateiktos rekomendacijos, kaip toliau savarankiškai tęsti veiklas, siekiant mažinti neigiamą psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą.

Džiaugiamės dalyvių aktyvumu ir noru dalyvauti užsiėmimuose, tikimės, kad gautos žinios bus naudingos ir pritaikytos darbinėje aplinkoje.️ Dėkojame lektorėms už įdomias ir inovatyvias paskaitas.

Kitais metais Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir toliau įgyvendins šiuos mokymus. Įstaigos, įmonės, organizacijos, esančios Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir  norinčios dalyvauti darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymuose, gali kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą tel. (8 342) 31058 arba el. p. info@vilkaviskiovsb.lt.