Departamentas informuoja, kad 2023 m. lapkričio 9 d. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai papildyti dviem naujomis darinių grupėmis – Fentanilio ir jo bioizosterinių darinių grupe ir Benzimidazolo darinių grupe, o taip pat Sintetinių kanabinoidų darinių grupė papildyta dar vienu 7-uoju pogrupiu.

Šie Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų pakeitimai padaryti atsižvelgiant į besikeičiančias narkotinių medžiagų pasiūlos tendencijas Europoje bei siekiant sumažinti galimybę patekti naujoms psichoaktyvų efektą sukeliančioms medžiagoms į legalią rinką  ir tuo apsaugoti visuomenę nuo labai pavojingų medžiagų pasiūlos.

Kasmet Europoje atsiranda naujų psichoaktyviųjų medžiagų (angl. new psychoactive substances, NPS), imituojančių seniai žinomų „tradicinių“ narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį. Didžiausią rinkos dalį tarp visų NPS Europoje sudaro sintetiniai kanabinoidai, tačiau  taip pat rinkoje sparčiai atsiranda ir daug ypač pavojingų benzimidazolo (nitazeno) tipo sintetinių opioidų  bei fentanilio analogų, kurių net labai mažos dozės gali būti mirtinos.

Pastebima, kad vis dažniau sintetiniai opioidai aptinkami suklastotų vaistų sudėtyje ar kitose lengvai vartojamose formose, kaip pleistrai ar nosies purškalai. Europoje, o ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose įvairūs sintetiniai opioidai vis dažniau nustatomi narkotikų perdozavimo atvejais. Tokia vis besiplečianti ir vis kintanti sintetinių opioidų rinka kelia didelį susirūpinimą, todėl  siekiant mažinti jų prieinamumą bei pasiūlą buvo sudarytos šios naujos Fentanilio darinių ir Benzimidazolo darinių grupės.

Nuo 2010 m. Lietuvoje įsigaliojęs narkotinių ir psichotropinių medžiagų reglamentavimas, kuomet medžiagos į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtraukiamos ne tik individualiais pavadinimais, bet ir į darinių grupes, leidžia rinkos ribojimo priemones naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms pritaikyti ženkliai greičiau ir patogiau, t.y. jeigu naujai nustatytos psichoaktyviosios medžiagos cheminė struktūra atitinka kurios nors vienos Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašuose esančios darinių grupės aprašymą, ji automatiškai pakliūva į šiuos sąrašus ir tampa kontroliuojama Lietuvoje.

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija