Naujų sintetinių opioidų atsiradimas ir rekordinė kitų narkotikų pasiūla bei paklausa dar labiau padidino pasaulinę narkotikų problemą – dėl to padaugėjo su narkotikų vartojimu susijusių problemų bei žala aplinkai, teigiama  JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) paskelbtoje 2024 m. pasaulio narkotikų ataskaitoje.

“Narkotikų gamyba, neteisėta prekyba ir vartojimas toliau didina nestabilumą ir nelygybę, kartu darydami neapsakomą žalą žmonių sveikatai, saugumui ir gerovei”, – sakė UNODC vykdomoji direktorė Ghada Waly. “Turime teikti įrodymais pagrįstą gydymą ir paramą visiems nuo narkotikų vartojimo nukentėjusiems žmonėms, kartu kovodami su neteisėta narkotikų rinka ir daug daugiau investuodami į prevenciją.”

Narkotikus vartojančių žmonių skaičius 2022 m. išaugo iki 292 mln., t. y. 20 proc. padidėjo per 10 metų. Kanapės tebėra plačiausiai pasaulyje vartojamas narkotikas (228 milijonai vartotojų), po kurių seka opioidai (60 milijonų vartotojų), amfetamino tipo stimuliantai (30 milijonų vartotojų), kokainas (23 milijonai vartotojų) ir ekstazis (20 milijonų vartotojų).

Nitazenai – tai sintetinių opioidų grupė, kuri gali būti dar stipresnė už fentanilį, ir dėl kurių pastaruoju metu padidėjo mirčių nuo perdozavimo skaičius keliose šalyse.

Nors apskaičiuota, kad 64 milijonai žmonių visame pasaulyje kenčia nuo narkotikų vartojimo, tačiau tik vienas iš 11 dalyvauja gydyme. Moterys gauna mažiau galimybių gydytis nei vyrai: tik viena iš 18 narkotikus vartojančių moterų gydosi, lyginant su vienu iš 7 vyrų.

2022 m. apie 7 milijonai žmonių oficialiai susidūrė su policija (buvo suimti ar įspėti) dėl su narkotikais susijusių nusikaltimų, o maždaug du trečdaliai visų šių atvejų buvo susiję su narkotikų vartojimu arba laikymu vartojimo tikslais. Be to, 2022 m. 2,7 mln. žmonių buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus, susijusius su narkotikais, ir daugiau kaip 1,6 mln. žmonių buvo nuteisti visame pasaulyje, nors įvairiuose regionuose yra didelių skirtumų, susijusių su baudžiamosios teisenos atsaku į nusikaltimus, susijusius su narkotikais.

2024 m. pasaulio narkotikų ataskaitoje yra specialūs skyriai apie opiumo draudimo Afganistane poveikį, apie sintetinius narkotikus ir lytis, apie kanapių legalizavimo ir psichodelinio “renesanso” poveikį, apie teisę į sveikatą, susijusią su narkotikų vartojimu, bei kaip prekyba narkotikais “Auksiniame trikampyje” yra susijusi su kita neteisėta veikla ir jos poveikiu.

Prekyba narkotikais įgalina organizuotas nusikalstamas grupuotes

Narkotikų prekeiviai “Auksiniame trikampyje” diversifikuojasi į kitas neteisėtas ekonomikas, ypač į neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais, finansinį sukčiavimą ir neteisėtą išteklių gavybą. Perkeltųjų, neturtingųjų ir migrantų bendruomenės kenčia nuo šio nestabilumo padarinių, kartais yra priverstos imtis opiumo auginimo ar neteisėtos išteklių gavybos, kad išgyventų, įklimpstant į skolas, į nusikalstamų grupuočių pinkles arba pačioms imant vartoti narkotikus.

Ši neteisėta veikla taip pat prisideda prie žalos aplinkai didėjimo dėl kertamų miškų, nuodingų atliekų išmetimo ir cheminio užteršimo.

Kokaino antplūdžio pasekmės

2022 m. buvo pagamintas rekordinis kiekis kokaino – 2 757 tonos, t. y. 20 proc. daugiau nei 2021 m. Tuo tarpu pasaulinis kokos krūmų auginimas 2021–2022 m. išaugo 12 proc. iki 355 000 hektarų. Užsitęsęs kokaino pasiūlos ir paklausos augimas sutapo su smurto padidėjimu tiekimo grandinės valstybėse, ypač Ekvadore ir Karibų jūros šalyse, o taip pat žalos sveikatai padidėjimu paskirties šalyse, įskaitant Vakarų ir Vidurio Europą.

Kanapių legalizavimo poveikis

Nuo 2024 m. sausio mėn. Kanada, Urugvajus ir 27 JAV jurisdikcijos legalizavo kanapių gamybą ir pardavimą ne medicinos tikslais, o kitur pasaulyje atsirado kitų įvairių teisinių metodų.

Manoma, kad šiose Amerikos jurisdikcijose šis procesas paspartino žalingą narkotikų vartojimą ir paskatino kanapių produktų įvairovę, kurių daugelio sudėtyje yra didelis kiekis Tetrahidrokanabinolio (THC). Kanadoje ir JAV padaugėjo hospitalizacijų, susijusių su kanapių vartojimu, ir žmonių, turinčių psichikos sutrikimų bei bandymų nusižudyti, susijusių su reguliariu kanapių vartojimu, dalis, ypač tarp jaunų suaugusiųjų.

Psichodelinis “renesansas” skatina plačią prieigą prie psichodelikų

Nors susidomėjimas psichodelinių medžiagų terapiniu vartojimu gydant kai kuriuos psichikos sveikatos sutrikimus ir toliau augo, klinikiniai tyrimai dar nepateikė jokių mokslinių standartizuotų šių medžiagų medicininio naudojimo gairių.

Tačiau platesniame “psichodelinio renesanso” kontekste, įvairūs populiarūs judėjimai prisideda prie didėjančio komercinio susidomėjimo ir palankios aplinkos, skatinančios prieigą prie neprižiūrimo, “kvaziterapinio” ir nemedicininio psichodelikų vartojimo, kūrimo. Tokie judėjimai gali aplenkti mokslinius terapinius įrodymus ir psichodelikų naudojimo medicinoje gairių kūrimą, o tai gali pakenkti visuomenės sveikatai ir padidinti riziką sveikatai, susijusią su neprižiūrimu psichodelikų vartojimu.

Opiumo draudimo Afganistane pasekmės

2023 m. drastiškai sumažėjus opiumo gamybai Afganistane (95 proc. nuo 2022 m.) ir išaugus gamybai Mianmare (36 proc.), pasaulinė opiumo gamyba 2023 m. sumažėjo 74 proc. Dėl dramatiško Afganistano opiatų rinkos susitraukimo Afganistano ūkininkai tapo skurdesni, o kai kurie prekeiviai – turtingesni. Afganistano opiatų tranzito ir paskirties šalyse netrukus gali atsirasti ilgalaikės pasekmės, įskaitant poveikį heroino grynumui, heroino vartotojų perėjimą prie kitų opioidų ir (arba) išaugusį gydymo nuo opiatų vartojimo paslaugų poreikį.

Narkotikus vartojančių asmenų teisė į sveikatą

Ataskaitoje nurodoma, kad teisė į sveikatą yra tarptautiniu mastu pripažinta žmogaus teisė, priklausanti visiems žmonėms, nepaisant to, ar asmuo vartoja narkotikus, ar asmuo yra įkalintas, ar sulaikytas. Ji vienodai taikoma narkotikus vartojantiems žmonėms, jų vaikams ir šeimoms bei kitiems žmonėms jų bendruomenėse.

UNODC pasaulio narkotikų ataskaitą rasite čia:

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija

Atnaujinimo data: 2024-07-04